عصب کشی

عصب کشی دندان

چرا بیماران از عصب‌ کشی می‌ترسند؟ واقعیت این است که عصب ‌کشی نباید برای بیمار ترسناک باشد، چون با بی‌حسی…

ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان – Implant پروتز ایمپلنت دندانی، بخشی از درون ‌کاشت دندانی است که به صورت دندان از قبل ساخته…