زردی و تغییر رنگ دندان ها:رفع و درمان،علت ها

لبخند شما زیبا است و بااین‌حال هنوز قادر نیستید که آن‌ها را نشان دهید زیرا به خاطری زردی دندان ‌ها همه‌ی عکس‌هایتان خراب می‌شوند. شما به‌سادگی نمی‌توانید متوجه شوید که چرا چنین مشکلی دارید، به‌ویژه وقتی‌که هرروز دندان‌ها را مسواک می‌زنید و دخانیات مصرف نمی‌کنید. احتمالاً لکه‌ی روی دندان‌ها به دلیل عادت‌های بد در مسواک…