بریج یا پل دندانی : علت، مزایا، و هزینه

افتادن دندان‌ها فقط یک مسئله مرتبط با زیبایی نیست هر چند که می‌تواند تأثیر زیادی در ظاهر یک لبخند سالم داشته باشد. اگر دندانی که افتاده است به کمک یکی از روش‌های ترمیمی دندانپزشکی جایگزین نشود، بر سلامت دهان و دندان و همچنین سلامت عمومی بیمار تأثیر منفی گذاشته که اثرات آن می‌تواند گسترده و…